Energetikai audit kötelezettség

2012/27/EU Energy Efficiency Directive

Az EU 2012/27/EU energiahatékonyságról szóló direktíva alapján a nagyvállalatok először 2015. december 5-ig, majd azt követően négyévente energetikai auditot kötelesek lefolytatni. A kötelezetti kör, azaz a nagyvállalatok lehatárolása a kis-és középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  2004.  évi  XXXIV.  törvényben foglaltak  szerint  történik  meg.  E  törvény  a  mikro-,    kis-és  középvállalkozások meghatározásáról szóló 2003/361/EK Bizottsági ajánlásban foglaltakkal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Ennek megfelelően nagyvállalatnak az a vállalkozás minősül, amely 250 főnél több személyt foglalkoztat, vagy amelynek éves forgalma meghaladja az 50 millió eurót  vagy  mérlegfőösszege  a  43  millió  eurót. 

Az Irányelv alapján a javaslat lehetőséget biztosít az auditálási kötelezettség alóli mentesülésre, ha  a  nagyvállalat  EN  ISO  50001  szabványnak  megfelelő  energiagazdálkodási  rendszert akkreditált tanúsítóval tanúsíttat.

Cégünk vállalja MSZ EN ISO 50001:2012 szerinti energiairányítási rendszer kiépítésében való tanácsadást, illetve energetikai audit teljes körű lebonyolítását.További kérdésekkel keresse bizalommal kollégánkat:
 

Szentkúti Szilvia – Key account manager

E-mail: szentkuti.szilvia [bejgli] QFD.hu
Tel.: +36 1 501 3422


 
Katalógus letöltése

NYÍLT képzési időpontok és árlista -
2018. I. félév
 

Rendszerfejlesztés

Heti eltérés blog

Heti eltérés rovatunkban auditorunk minden héten egy esetet dolgoz fel. Most Ön is próbára teheti tudását.
bővebben
 Magyarországon először kapható magyar nyelven a VDA 6.3 című kiadvány.