MSZ EN ISO 50001:2012 Energiairányítási rendszer

Az energiairányítási rendszer (továbbiakban: EIR) választ ad az energiafelhasználáshoz kapcsolódó tényezők és feladatok megfelelő optimalizálására. Az EIR lényege, hogy az energiagazdálkodás a vállalatirányítási rendszer meghatározó elemeként jelenjen meg, és auditált módon mérhető legyen a fogyasztást befolyásoló tényezők teljes köre. Mindezeken túl az EIR nagy hangsúlyt fektet a folyamatos fejlesztésre is.


 

1 - Első lépések

 
Az EIR arra kötelezi a szervezeteket, hogy mélyreható elemzéseket végezzenek minden olyan területen, amely energiafelhasználás szempontjából releváns. Az EIR előnye azonban nem csupán olyan műszaki szempontokból áll, mint a vizsgálatok - mérések lefolytatása, vagy a szervezet munkatársainak tudatosságának növelése, hanem, hogy ezt a fajta tudatosságot rávetítse a beruházásokra, az energia vásárlásra, a beszállítókra, a szervezet teljes környezetére.

Az energiairányítási rendszer előnyei
 • csökkenő fogyasztás és ezért kisebb energiaszámla – PÉNZ!
 • hatékonyabb energiafelhasználás – PÉNZ!
 • kezdeményezőbb menedzsment az energia(piac) szabályozásában – DÍJAK, HÍRNÉV!
 • a természeti erőforrások hatékonyabb kihasználása – STABILITÁS, FENNTARTHATÓSÁG!
 • csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása – vállalati elkötelezettség, HÍRNÉV!
 • csökken a működési költség, magasabb haszon a termék/szolgáltatás egységére vetítve
 • megelégedett tulajdonosok (igények)
 • csökken az ökolábnyom
 • védjük hírnevünket és a jó PR/vállalati elkötelezettség

2 - Irányítási rendszer


Készen áll-e a vállalat az ISO 50001 Energiairányítási rendszerre? (KÉRDŐÍV)
Az EIR teljességgel kompatibilis az olyan már létező irányítási rendszerekkel, mint az ISO 9001 és az ISO 14001 – azok a vállalatok, akik megfelelnek az ISO 14001 szabványnak környezetgazdálkodásuk terén, már előnnyel indulnak az EIR bevezetése felé, feltérképezték az alkalmazandó jogszabályokat, ismerik a környezeti aspektusok és a PDCA elemzési rendszerét.
Az EIR bármilyen típusú szervezetre alkalmazható, mérettől és tevékenységtől függetlenül.
 1. vezetői szintű elköteleződés
 2. a szervezet energiapolitikájának meghatározása, sarokpontjainak letétele
 3. a meglévő irányítási rendszerekkel való összeillesztés lehetőségének vizsgálata
 4. a belső folyamatok kialakítása, belső team felállítása
 5. feladatok, felelősségi körök és ütemterv meghatározása a rendszer bevezetéséhez
 6. a szabvány szerinti rendszer bevezetése
 7. folyamatos fejlesztés

3 - Tanúsítás


Az irányítási rendszereiket tanúsíttatni kívánó szervezetek az adott irányítási rendszerre akkreditációval rendelkező tanúsító szervezeteket kell megkeressék.


4 - Folyamatos fejlesztés


Az EIR alapelve a PDCA, ezáltal téve lehetővé az intézkedések folyamatosan történő javítását az energia területén. A PDCA-alapelv alkalmazásával a szervezetek először a nagy fogyasztási pontokat találják meg, majd ezt követően felfedezik a kisebbeket is, ily módon az egész vállalat elmozdul a javulás spirálján, és mindenkit foglalkoztatni fog az a kérdés hogyan lehetne az energiafogyasztást általánosságban racionalizálni a szervezet életében.
 

AZ EIR ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ 2012/27 EU IRÁNYELV

 • Kötelező energetikai auditok a nagyvállalatoknak (250 dolgozótól, ill. 50 millió EUR/év árbevételtől) 4 évente, 2015. december 5-től
 • Ösztönző programok KKV-knak energetikai auditok végeztetésére

Az energetikai audit lehet az ISO 50001 szerinti, vagy ISO 14001 szerint irányítási rendszer audit, ha az összhangban van a 27/2012-es EU direktíva VI. mellékletével.

Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerről szóló nemzetközi szabvány NEM tartalmazza ezeket!
 
 
Katalógus letöltése

NYÍLT képzési időpontok és árlista -
2018. I. félév
 

Rendszerfejlesztés

Heti eltérés blog

Heti eltérés rovatunkban auditorunk minden héten egy esetet dolgoz fel. Most Ön is próbára teheti tudását.
bővebben
 Magyarországon először kapható magyar nyelven a VDA 6.3 című kiadvány.