VDA 5 - A vizsgálati folyamatok alkalmassága magyar nyelvű kötet

Online megrendelőlap
 
A mérőrendszerek alkalmassága; A mérő- és vizsgáló folyamatok alkalmassága; Kiterjesztett mérési bizonytalanság; A megfelelés értékelése
2. teljesen átdolgozott kiadás 2010 (frissítve 2011).
 
A kötetben leírt eljárások olyan nemzetközi metrológiai szabványokon alapulnak, mint pl. a DIN V EN 13005 (Útmutató a mérési bizonytalanság meghatározásához (GUM)), valamint a DIN EN ISO 14253 (Munkadarabok és mérőeszközök méréses vizsgálata. 1. rész: A követelményeknek való megfelelőség vagy nem megfelelőség megállapításának döntési szabályai).

A VDA 5 kötet ezen felül tartalmazza az MSA kézikönyv mérőrendszerek értékeléséhez és elfogadásához jól ismert és széles körben alkalmazott egyes módszereit, és egyúttal a mérőszoftverek validálásához is ad útmutatást. 

A műszaki rendszerek működésének biztosításához elengedhetetlen, hogy az egyes alkatrészek és szerelvények teljesítsék az előírt tűréseket. A szükséges tűrések előírásakor, a tervezés során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:


- a termékek működése (funkcionalitása) biztosítva kell, hogy legyen;
- az egyes alkatrészeknek és szerelvényeknek könnyen szerelhetőnek kell lenniük;
- gazdaságossági szempontból a tűrésmezőnek a lehető legszélesebnek kell lennie, ugyanakkor a működés szempontjából a szükséges legkeskenyebbnek;
- a statisztikai tűrésszámítás során a kiterjesztett mérési bizonytalanságot figyelembe kell venni.

A tűréshatárok közelében lévő tartományban ugyanakkor a mérési bizonytalanság nem teszi lehetővé az egyértelmű állásfoglalást az előírásnak való megfelelőségről vagy nem-megfelelőségről. Ez végső soron a mérési eredmények téves értékeléséhez vezethet, emiatt a mérőrendszer és a mérési folyamat bizonytalanságának figyelembe vétele már a mérőrendszerek tervezési szakaszában is lényeges. Ez a kötet elsősorban a geometriai jellemzők vizsgálatára vonatkozik, ezért az itt megadott eljárásmódok alkalmazhatóságát más fizikai jellemzők vizsgálatához mindig egyedileg kell mérlegelni.
A fogalom meghatározásokat követően a kötet részletesen bemutatja az egyes módszereket, valamint számos esettanulmányon keresztül ezek gyakorlati alkalmazásába is betekintést nyújt.
A vizsgálati folyamatok alkalmasságának elemzésére vonatkozó ismertek az autóiparban az alapvető minőségtechnikák közé sorolhatók. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a mérő- és vizsgáló rendszereket tervező, azokat felügyelő szakemberek, valamint az ezzel kapcsolatos tevékenységet felülvizsgáló auditorok számára elengedhetetlen, hogy ezeknek az ismereteknek birtokában legyenek.

A kötet tartalomjegyzéke:
1                    Szabványok és irányelvek
2                    Előnyök és alkalmazási terület
3                    Szakkifejezések és meghatározások
4                    A mérési folyamatok alkalmasság-vizsgálatának általános folyamata

5                    Mérési folyamatok alkalmasságának igazolása
6                    A mérési folyamat alkalmasságának folyamatos felügyelete
7                    A jellegzetes standard bizonytalanságok gyakorlati meghatározása
8                    Speciális mérési folyamatok
9                    A minősítéses (attributív) vizsgálati folyamatok alkalmasságának
                      igazolása
10                  Függelékek
A Függelék    Statisztikai háttér a vizsgálati folyamatok alkalmasságának 
                      igazolásához
B Függelék    A hőmérséklet befolyása miatti standard bizonytalanság becslése
C Függelék    A mérési bizonytalanság csökkentése a mérések ismétlésével és 
                      átlagolásával
D Függelék    k-tényezők
E Függelék    Munkapont(ok) beállítása
F Függelék    Példaszámítások
 


Online megrendelőlap
 
 
Katalógus letöltése

NYÍLT képzési időpontok és árlista -
2018. I. félév
 

Rendszerfejlesztés

Heti eltérés blog

Heti eltérés rovatunkban auditorunk minden héten egy esetet dolgoz fel. Most Ön is próbára teheti tudását.
bővebben
 Magyarországon először kapható magyar nyelven a VDA 6.3 című kiadvány.