(ID 381_382-HU) VDA 6.3:2023 Folyamat auditor képzés tanúsított vizsgával - (ID 381_382-HU) VDA 6.3:2023 Folyamat auditor képzés tanúsított vizsgával

(ID 381_382-HU) VDA 6.3:2023 Folyamat auditor képzés tanúsított vizsgával

A VDA 6.3 folyamataudit egy hatékony eljárás a termék tervezése és gyártása során felmerülő folyamatok értékelésére. Ezeket az auditokat általában a szervezeten belül vagy a beszállítóknál végzik el a sorozatgyártás megkezdése előtt, de hozzájárulhatnak a meglévő gyártósorok folyamatainak az optimalizálásához is. Ezen túlmenően a képességelemzés – a VDA 6.3 részeként – az új beszállítók kiválasztásának is bevált módszere. Ez a folyamataudit szabvány további iparágakban is alkalmazható, mint például a gépgyártás és a szélenergia-ipar. A VDA 6.3 folyamatauditok elvégzéséhez átfogó tudásra, tapasztalatra és kompetenciára van szükség. Ennek elérése érdekében az auditorok megfelelő képzése elengedhetetlen.

Ez a képzés megadja az alapokat a VDA 6.3 szerinti folyamatauditok elvégzéséhez, figyelembe véve a folyamatorientált megközelítést és az ügyfélspecifikus követelményeket az átfogó alkalmazáshoz az autóiparban.

A tanúsítványhoz vezető vizsga lehetővé teszi, hogy képesítését független fél igazolja, ezáltal megfeleljen a vevők vagy beszállítók auditori kompetenciával kapcsolatos követelményeinek. Tanúsítványa azt jelenti, hogy VDA 6.3 auditorként képes és jogosult arra, hogy független folyamatauditokat végezzen mind belsőleg, mind beszállítók telephelyén.  


A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA
Ez az 5 napos képzés a minőségirányítási munkatársaknak szól, akik saját szervezetükben (belsőleg) vagy a beszállítói láncban (külsőleg) folyamatauditokat végeznek, valamint a külső auditoroknak (szolgáltató).

A KÉPZÉS CÉLJA
Alapul véve a folyamatszemléletet és a vonatkozó ügyfél-specifikus követelményeket, ez a képzés a VDA 6.3 folyamat auditori minőség autóiparban alkalmazandó alapjait mutatja be átfogó megközelítéssel. A tananyag magában foglalja az általános követelményeket, az alkalmazott módszereket, az elveket, az értékelési rendszert és a kockázatelemzést. Ezen túlmenően az audithoz használandó kérdőív teljeskörűen ismertetésre kerül a hozzárendelt folyamatelemeknek (P1 – P7) megfelelően, annak érdekében, hogy a résztvevők azonosítani tudják a megfelelő kockázatokat az ellátási láncban, és be tudják mutatni az adott képességet. A cél a megbízható értékelés biztosítása. Ezen kívül bemutatásra kerül a folyamatellenőrök magatartási kódexe, valamint a jelenlegi SI-k és GYIK-ek.

Célok:

• Megismerni a VDA 6.3 általános követelményeit és alapelveit.

• Tudni, hogyan kell a kockázatelemzést technikailag helyesen használni és elvégezni.

• Képesnek lenni a kérdőív gyakorlati alkalmazására a folyamatelemek segítségével (P1-P7).

• Tudni, hogyan azonosíthatja a releváns kockázatokat a folyamataudit segítségével, hogy rámutasson a képességekre és biztosítsa a megbízható értékelést.

• Képesnek lenni az értékelési rendszer alapján összehasonlítható eredményt elérni és megmagyarázni.

• Önállóan és szakmailag megfelelő módon képesnek lenni folyamatauditokat végezni mind belsőleg, mind a beszállító telephelyén.

KONCEPCIÓ ÉS MÓDSZER
A képzés során szakmai előadások, gyakorlatok és esettanulmányok váltják egymást, hogy elősegítsék a tanultak alkalmazását a résztvevők napi munkája során, hangsúlyt fektetve a résztvevők és az oktató közötti tapasztalatcserére. Kiegészítő anyag: VDA 6.3. kötet. A VDA 6.3 folyamataudit jelenlegi kiadásához egy új kiértékelő és dokumentációs eszközt fejlesztettek ki webalkalmazásként. A felhasználók a VDA 6.3 Analysis Tool-t a VDA QMC webáruházból szerezhetik be: www.webshop.vda.de/qmc.

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTEL
(lásd a követelmények grafikus ábrázolását itt).

 

Célzott képesítés – belső folyamat auditor (1-4. nap):

 

• ISO 19011 ismerete

• Minőségi eszközök és módszerek jó ismerete

• A vonatkozó ügyfél-specifikus követelmények ismerete

• A vonatkozó irányítási rendszerkövetelmények ismerete (pl. IATF 16949, ISO 9001, VDA 6.1)

• Termék- és folyamatspecifikus ismeretek az auditálandó technológiáról

• Minimum 3 éves szakmai tapasztalat, amelyből legalább 1 év minőséggel kapcsolatos tevékenységi területen szerzett tapasztalat.

 

Célzott képesítés – beszállító folyamat auditor vagy tanúsított folyamat auditor (1-4. nap):

 

• Minőségi eszközök és módszerek (pl. SPC, VDA 5. kötet/MSA, FMEA, VDA MLA/APQP, VDA 2. kötet/PPAP, 8D módszer) kiváló ismerete

• Szükség esetén a szoftverfejlesztési folyamatokkal és módszerekkel kapcsolatos ismeretek

• Auditor képzettségek (beszélgetéskezelés, konfliktuskezelés, auditálás folyamata)

• A vonatkozó ügyfél-specifikus követelmények ismerete

• A vonatkozó irányítási rendszerkövetelmények ismerete (pl. IATF 16949, ISO 9001, VDA 6.1)

• Termék- és folyamatspecifikus ismeretek az auditálandó technológiáról

• Minimum 5 éves szakmai tapasztalat, ebből legalább 2 év minőséggel kapcsolatos tevékenységi területen szerzett tapasztalat.

 

Célzott képesítés – tanúsított folyamat auditor (5. napi vizsga):

 

• a „(ID 381) VDA 6.3:2023 Folyamat auditor képzés” képesítését igazoló bizonyítvány másolata
• a DIN EN ISO 19011 szerinti háromnapos auditor képesítő tanfolyam elvégzésének igazolása vagy a VDA minőségügyi vezetői és belső auditori képesítés

• az autóipari Core Tool-ok ismeretének igazolása (ID 415:2022 vagy ID 417:2019) vagy kétnapos képzés egy másik szolgáltatótól (2019. évinél nem régebbi képzés esetén) autóipari Core Tool-ok kvíz a VDA QMC-től

Minimum 5 éves szakmai tapasztalat, ebből legalább 2 év minőséggel kapcsolatos tevékenységi területen szerzett tapasztalat.

 

A vizsgára csak a jelentkezés sikeres elbírálása után kerül sor. A pontos követelményekkel ellátott jelentkezési lapot honlapunkon találja: Application Forms - Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA) (vdaqmc.de)


MEGSZEREZHETŐ KÉPESÍTÉS

 

(1-4. nap)
• A sikeres tudás teszt (feleletválasztós teszt) után képesítést igazoló tanúsítványt kap.

 

(5. nap)

A vizsga audit szimuláció formájában történik. Az értékelés középpontjában az auditor teljesítménye áll a szimuláció során. Értékelésre kerül az audit előkészítése, az auditor viselkedése a szimuláció során, valamint a nyomon követés ismertetése.

A vizsga a következőkből áll:

- előkészítő szakasz (30 perc)

- audit szimuláció (25 perc)

- a megállapítások megfogalmazása, értékelése és indoklása (10 perc)

- interjú (5-10 perc).

A felkészüléshez felhasználhatja mindazon VDA képzések során - amelyeken részt vet - kiosztott írásos oktatási anyagokat (standardokat is), melyeket a vizsgára magával kell vinnie. A sikeres vizsga után regisztrációs számmal ellátott e-tanúsítványt kap.

 

Sikertelen vizsga esetén nem adunk ki alternatív tanúsítványt.

• Csak 2 vizsgaismétlés megengedett, és mindkét ismétlést a minősítés befejezése után egy éven belül lehet elvégezni.

• Az első pótvizsga díja: 210 EUR + ÁFA / fő, a második pótvizsga díja: 415 EUR + ÁFA / fő.

 

ÉRVÉNYESSÉG

• Sikeres vizsga esetén, a megszerzett auditori kártya 5 évig lesz érvényes / A következő kötetmódosításig

 

KIEGÉSZÍTŐ ANYAG

• VDA Volume 6.3:2023

 

Ez a teljes 4 napos képzés plusz 1 napos vizsga, amely VDA 6.3 Tanúsított Folyamat Auditor minősítéshez és VDA adatbázis bejegyzéshez vezet. Ha csak belső vagy beszállítói auditot kell lefolytatnia, választhatja az ID381 képzésen való részvételt, amely nem zárul tanúsított vizsgával és csak képesítést ad tanúsítás helyett.

 

KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK

Létszám

Maximális létszám 12 fő.

Megszerezhető képesítés

A képzés végén a résztvevők tesztet töltenek ki (vagy vizsgáznak). Sikeres tesztet (vagy vizsgát) követően QFD részvételi igazolást (sikertelen teszt vagy vizsga esetén) vagy képzettséget igazoló tanúsítványt (sikeres teszt vagy vizsga esetén) állít ki.

A képzés
időtartama

5 nap. A képzés az első napon 9 órakor kezdődik és a ötödik napon a vizsga lezárásakor körülbelül 17 órakor fejeződik be.

A képzés költsége

Tantermi képzés 2023.01.01-től: 1885 EUR+ÁFA/fő

Kihelyezett képzésre kérjen egyedi árajánlatot!

*Az ár tartalmazza a magyar nyelvű tananyagot és a részvételi igazolást.
*Az ár tartalmazza továbbá a közvetített szolgáltatást (délelőtti és délutáni frissítők, ebéd).
*Az ár NEM tartalmazza a vonatkozó kézikönyvek költségét. Külön kérésre és díjazás fejében ezeket tudjuk biztosítani.
*Az ár NEM tartalmazza a szállásköltséget. Külön kérés esetén szívesen ajánlunk egy közelben lévő szállodát vagy panziót.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE MUNKATÁRSUNKAT!
KARGLI Mirjam
kargli.mirjam@qfd.hu
+36 20 371 4203