(ID 3301) SPC - Statisztikai folyamatszabályozás - (ID 3301) SPC - Statisztikai folyamatszabályozás

(ID 3301) SPC - Statisztikai folyamatszabályozás

Gyakorlatorientált Statisztikai folyamat szabályozás (SPC) képzésünkön Ön megismeri a folyamatok jellemző tulajdonságait, eloszlásait, a szabályozott és szabályozatlan folyamatok ismertető jeleit. Megismeri továbbá a folyamatképességi vizsgálatok helyes végrehajtását, a képességi indexek és a folyamatban keletkező selejt mennyiségének összefüggését. A folyamatok tulajdonságainak ismerete segíti mind a fejlesztőket a gyártható tűrések meghatározásában, mind a termelést és a minőségbiztosítást a folya­matban rejlő fejlesztési lehetőségek feltérképezésében. Az ipari tapasztalatok azt mutat­ják, hogy a gyártó folyamatokban mind az erőforrások, mind az anyagok felhasználása pazarló módon történik, mert a szervezetek a megszerzett ismereteket nem, vagy csak részben ültetik át a gyakorlatba.

A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA
Ezt a tanfolyamot a szervezetek különböző szintű dolgozóinak ajánljuk a termék- és folyamatfejlesztés, a gyártás, a minőségbiztosítás területéről, akiknek feladata a folyamatok tervezése és felügyelete.

A KÉPZÉS CÉLJA
A résztvevők a képzés után képesek lesznek a folyamatokat befolyásoló tényezők felismerésére és kimu­tatására. Megismerik a folyamatok képességének meghatározásának módszerét, és a különböző folyama­tok szabályozási lehetőségeit, valamint képesek lesznek mind méréses, mind minősítéses szabályozókártyák készítésére, használatára és kiértékelésére.

A KÉPZÉS TARTALMA
• A folyamatok statisztikai jellemzői
• A termék és folyamatfejlesztés együttműködésének javítása
• Szabályozókártyák méréses jellemzőkre
• Szabályozókártyák minősítéses jellemzőkre
• A folyamatok kialakításának, szabályozásának megfelelő módszerei ipari példákon keresztül
• Különleges jellemzők kiválasztása és szabályozása
• Folyamatok fejlesztése, optimalizálása

RÉSZVÉTELI FELTÉTEL
Nincs

KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK

Létszám

Minimális létszám 8, maximális létszám 16 fő.

Megszerezhető képesítés

A képzés sikeres elvégzésével Ön egy részvételi igazolást kap. A vizsgára bocsátás feltétele a tanfolyam minimum 85%-án való részvétel.

A képzés
időtartama

3 nap. A képzés az első napon 9 órakor kezdődik és a harmadik napon, a vizsga lezárásakor körülbelül 17 órakor fejeződik be.

A képzés költsége

475 EUR+ÁFA / fő (Az ár nyílt KONTAKT képzés esetén érvényes. Kihelyezett képzésre kérjen egyedi árajánlatot!)*

430 EUR+ÁFA / fő (Az ár nyílt ONLINE képzés esetén érvényes. Kihelyezett képzésre kérjen egyedi árajánlatot!)**

*Az ár tartalmazza a magyar nyelvű tananyagot és a részvételi igazolást.
*Az ár tartalmazza továbbá a közvetített szolgáltatást (délelőtti és délutáni frissítők, ebéd).
*Az ár NEM tartalmazza a szállásköltséget. Külön kérés esetén szívesen ajánlunk egy közelben lévő szállodát vagy panziót.
**Az ár tartalmazza a részvételi igazolást.