Termékintegritás – upgrade-képzés termékbiztonsági megbízottak részére (PSB) PSCR-re (ID 533-HU) - Termékintegritás – upgrade-képzés termékbiztonsági megbízottak részére (PSB) PSCR-re (ID 533-HU)

Termékintegritás – upgrade-képzés termékbiztonsági megbízottak részére (PSB) PSCR-re (ID 533-HU)

A gépjárműipari beszállítói lánc minden egyes vállalata köteles termékei biztonságát és konformitását szavatolni. Ehhez szükség van országonként és régiónként a termékintegritásra vonatkozó érvényes törvényi szabályozás, és ezen túlmenően az általános és jogosan elvárható biztonsági előírások betartására. Olyan termékek esetében, amelyek "nem biztonságosak" a piacon vagy azon termékek esetében, amelyek jogszabályi megfelelősége kérdéses, a megbízottak kötelesek a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. A termékbiztonsági megbízottak rendkívül sokrétű feladatai mindazonáltal állandóan változnak. A jövő kihívásainak az ismerete és mindezek érvényre juttatása a saját vállalaton belül megköveteli a megszerzett tudás állandó megújítását és elmélyítését. Az egynapos képzés célja pontosan ez: az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása a mindennapokban. Négy modul foglalkozik a gépjárműipari termékintegritás terén megszerezhető legújabb ismeretekkel és a termékbiztonsági megbízottak kompetenciáinak az erősítésével.

 

 

A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA

A gépjárműipari beszállítói lánc vállalatainak termékbiztonsági megbízottjai.
 

CÉLOK

A középpontban olyan szakismeretek közvetítése áll, amelyek a termékbiztonsági felelősök tudását saját szakterületükön a lehető legmagasabb szintre emelik és ezáltal kompetenciáikat mindennapi feladataik elvégzése során erősítik. Áttekintik a felelősségi köröket a fejlesztéstől a gyártáson át egészen a rendeltetésszerű használat végéig a teljes beszállítói palettán. Megtárgyalásra kerülnek a termékintegritás irányításának és a termék egész életciklusra jellemző integritásának a kérdései, észlelt eltérések esetén cselekvési ajánlások kerülnek megfogalmazásra és konkrét példák ismertetésére is sor kerül a megfelelő eszközökre és módszerekre vonatkozóan.

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

- A résztvevőnek rendelkezni kell egy már korábban megszerzett gépjárműipari
termékbiztonsági megbízotti (PSB) képzésen való részvételi igazolással

- A résztvevő munkáltatójától szükséges egy igazolás (az oldal alján található VDA
QMC-s formanyomtatvány 3. oldalának 2. pontjában), hogy a jelenlegi cégénél
aktív PSB-ként dolgozik


KONCEPCIÓ ÉS MÓDSZER

Az oktatás során szakmai előadások hangzanak el és a résztvevők gyakorlati feladatokat oldanak meg, ami elősegíti a tanultak alkalmazását a mindennapi munkavégzésben. Különös hangsúlyt kap a résztvevők egymás közti és a trénerrel folytatott tapasztalatcseréje.

 

KAPCSOLÓDÓ IRODALOM

VDA kötet: Termékintegritás

 

KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK

Létszám

Minimális létszám 6 fő, maximális létszám 12 fő.

Megszerezhető képesítés

A képzés sikeres elvégzésével Ön egy VDA QMC tanúsítványt kap. A vizsgára bocsátás feltétele a tanfolyam minimum 85%-án való részvétel.

A képzés
időtartama

1 nap. A képzés 9 órakor kezdődik és a vizsga lezárásakor körülbelül 17 órakor fejeződik be.

A képzés díja

245 EUR + ÁFA / fő* (Az ár nyílt KONTAKT képzés esetén érvényes. Kihelyezett képzésre kérjen egyedi árajánlatot!)*

205 EUR + ÁFA/fő (Az ár nyílt ONLINE képzés esetén érvényes. Kihelyezett képzésre kérjen egyedi árajánlatot!)**

*Az ár tartalmazza a magyar nyelvű tananyagot és a tanúsítványt.
*
Az ár tartalmazza továbbá a közvetített szolgáltatást (délelőtti és délutáni frissítők, ebéd).
*Az ár NEM tartalmazza a vonatkozó kézikönyvek költségét. Külön kérésre és díjazás fejében ezeket tudjuk biztosítani.
*Az ár NEM tartalmazza a szállásköltséget. Külön kérés esetén szívesen ajánlunk egy közelben lévő szállodát vagy panziót.

**Az ár tartalmazza a tanúsítványt.