(ID 341-HU) VDA 6.3 - Workshop tanúsított folyamatauditorok számára - (ID 341-HU) VDA 6.3 - Workshop tanúsított folyamatauditorok számára

(ID 341-HU) VDA 6.3 - Workshop tanúsított folyamatauditorok számára

HÁTTÉR ÉS TEMATIKA
A VDA 6.3 folyamatauditok elvégzéséhez átfogó ismeretekre, tapasztalatokra és kompetenciákra van szükség, ezért az érintett személyek képesítése elkerülhetetlen. A folyamatauditor képzésének sikeres befejezése után a VDA 6.3-ban a folyamatos továbbfejlesztés kérdése merül fel: A gyakorlatban az audit végrehajtása gyakran olyan helyzeteket eredményez, amikor a követelmények kezelése vagy megfelelő értékelése bizonytalanságot okoz. Ez a képzés lehetőséget ad az ilyen helyzetek megvitatására a résztvevőkkel és egy szakértővel, valamint a követelmények és az értékelések megfelelőségének és alkalmazásának meghatározására.

CÉLCSOPORT
VDA 6.3(2016) tanúsított -és belső auditorok

CÉL
Ezen az egy napos Workshopon a résztvevőknek lehetősége van erősíteni folyamat auditori kompetenciáikat, megoszthatják napi tapasztalataikat és fejleszthetik felhasználói készségeiket. A résztvevők így növelik a képességeiket a folyamat-auditok végzésében, és javaslatokat kapnak a további személyes fejlődésükhöz.

KONCEPCIÓ ÉS MÓDSZERTAN
A Workshop a folyamataudit gyakorlati alkalmazására összpontosít, mint eszköz a gyengeségek elemzésére a kockázatértékeléssel együtt, valamint a fejlesztési intézkedések alapjául. Az elméleti rész az audit előkészítésére és az audit tervezésére, valamint az értékelésre fokuszál. Megvitatják a VDA 6.3 Tool (Kiértékelés) eszköz alkalmazását is. A gyakorlati részben az audit előkészítését, az audit tervezését, a folyamat-auditok végrehajtását a végső értékeléssel és az eredmények bemutatását (záró beszélgetés) a szerepjátékokban és az adott forgatókönyvek szerint sajátítják el.

RÉSZVÉTELI FELTÉTEL
A Workshop a már tanúsított VDA 6.3 (2016) Folyamat auditoroknak szól, akik nem tudják bizonyítani a szükséges számú folyamat-auditot az auditori képesítésük meghosszabbításához. A workshop hatékonysága érdekében szükséges, hogy a résztvevők átfogó ismeretekkel rendelkezzenek a VDA 6.3 kérdéskatalógusról és az értékelés szempontjából releváns követelményekről.


RÉSZVÉTELI IGAZOLÁS
A képzés végén a résztvevők részvételi igazolást kapnak.


Irodalom
VDA 6.3 kiadvány

Képzési információ

Létszám

Minimális létszám 6, maximális létszám 12 fő.

Megszerezhető képesítés

A képzés sikeres elvégzésével Ön egy VDA képzettségi igazolást kap. Az igazolás megszerzésének feltétele a tanfolyam minimum 85%-án való részvétel.

A képzés időtartama

1 nap. A képzés 9 órakor kezdődik és körülbelül 17 órakor fejeződik be.

A képzés költsége

345 EUR + ÁFA/fő (Az ár nyílt KONTAKT képzés esetén érvényes. Kihelyezett képzésre kérjen egyedi árajánlatot!)*

300 EUR + ÁFA/fő (Az ár nyílt ONLINE képzés esetén érvényes. Kihelyezett képzésre kérjen egyedi árajánlatot!)**

 

 

 

*Az ár tartalmazza a VDA 6.3 kötetet, tananyagot, hallgatói jegyzeteket, vizsgaanyagokat és a tanúsítványt.

*Az ár tartalmazza továbbá a közvetített szolgáltatást (délelőtti és délutáni frissítők, ebéd).

*Az ár NEM tartalmazza a szállásköltséget. Külön kérés esetén szívesen ajánlunk egy közelben lévő szállodát vagy panziót.

**Az ár tartalmazza a VDA 6.3 kötetet és a tanúsítványt.