VDA 6.3 - Workshop tanúsított folyamatauditorok számára (ID 341-HU) - VDA 6.3 - Workshop tanúsított folyamatauditorok számára (ID 341-HU)

VDA 6.3 - Workshop tanúsított folyamatauditorok számára (ID 341-HU)

HÁTTÉR ÉS TEMATIKA
A VDA 6.3 folyamatauditok elvégzéséhez átfogó ismeretekre, tapasztalatokra és kompetenciákra van szükség, ezért az érintett személyek képesítése elkerülhetetlen. A folyamatauditor képzésének sikeres befejezése után a VDA 6.3-ban a folyamatos továbbfejlesztés kérdése merül fel: A gyakorlatban az audit végrehajtása gyakran olyan helyzeteket eredményez, amikor a követelmények kezelése vagy megfelelő értékelése bizonytalanságot okoz. Ez a képzés lehetőséget ad az ilyen helyzetek megvitatására a résztvevőkkel és egy szakértővel, valamint a követelmények és az értékelések megfelelőségének és alkalmazásának meghatározására.

CÉLCSOPORT
VDA 6.3(2016) tanúsított -és belső auditorok

CÉL
Ezen az egy napos Workshopon a résztvevőknek lehetősége van erősíteni folyamat auditori kompetenciáikat, megoszthatják napi tapasztalataikat és fejleszthetik felhasználói készségeiket. A résztvevők így növelik a képességeiket a folyamat-auditok végzésében, és javaslatokat kapnak a további személyes fejlődésükhöz.

KONCEPCIÓ ÉS MÓDSZERTAN
A Workshop a folyamataudit gyakorlati alkalmazására összpontosít, mint eszköz a gyengeségek elemzésére a kockázatértékeléssel együtt, valamint a fejlesztési intézkedések alapjául. Az elméleti rész az audit előkészítésére és az audit tervezésére, valamint az értékelésre fokuszál. Megvitatják a VDA 6.3 Tool (Kiértékelés) eszköz alkalmazását is. A gyakorlati részben az audit előkészítését, az audit tervezését, a folyamat-auditok végrehajtását a végső értékeléssel és az eredmények bemutatását (záró beszélgetés) a szerepjátékokban és az adott forgatókönyvek szerint sajátítják el.

RÉSZVÉTELI FELTÉTEL
A Workshop a már tanúsított VDA 6.3 (2016) Folyamat auditoroknak szól, akik nem tudják bizonyítani a szükséges számú folyamat-auditot az auditori képesítésük meghosszabbításához. A workshop hatékonysága érdekében szükséges, hogy a résztvevők átfogó ismeretekkel rendelkezzenek a VDA 6.3 kérdéskatalógusról és az értékelés szempontjából releváns követelményekről.


Új követelményként be kell bizonyítani az autóipari minőségügyi eszközök (core tools) ismeretét. Elfogadottak:
- a „Gépjárműipari minőségügyi eszközök (core tools) rendszer- és folyamat auditorok számára” (ID 417) és
- a VDA „Gépjárműipari minőségügyi eszközök (core tools) Professional” (ID 415, 416 és esetleg 450) képzések.
Alternatív megoldásként be kell bizonyítani, hogy egy másik képzési szolgáltatónál elvégzett egy legalább kétnapos “Gépjárműipari minőségügyi eszközök (core tools)” képzést, valamint részt kell venni egy “Gépjárműipari minőségügyi eszközök (core tools)” online kvízen. Ha a teszt nem sikerül, akkor el kell végezni a „Gépjárműipari minőségügyi eszközök rendszer- és folyamat auditorok számára” (ID 417) tanfolyamot
- Ha Ön korábban elvégezte az "Autóipari minőségtechnikák (Core Tools) - kompakt képzést (ID 414), akkor is részt kell venni egy “Gépjárműipari minőségügyi eszközök (core tools)” online kvízen.
(lásd a grafikus ábrát).
A pontos követelményeket a www.vda-qmc.de/en/training-and-professional-development/application-forms weboldalon található jelentkezési lap tartalmazza.

RÉSZVÉTELI IGAZOLÁS
A végén a résztvevők tanúsítványt kapnak.


Irodalom
VDA 6.3 kiadvány

Képzési információ

 

Létszám

Minimális létszám 6, maximális létszám 12 fő.

Megszerezhető képesítés

A képzés sikeres elvégzésével Ön egy VDA képzettségi igazolást kap. A vizs­gára bocsátás feltétele a tanfolyam minimum 85%-án való részvétel.

A képzés időtartama

1 nap. A képzés 9 órakor kezdődik és a vizsga után körülbelül 17 órakor fejeződik be.

A képzés költsége

300 EUR + ÁFA/fő (Az ár nyílt KONTAKT képzés esetén érvényes. Kihelyezett képzésre kérjen egyedi árajánlatot!)*

205 EUR + ÁFA/fő (Az ár nyílt ONLINE képzés esetén érvényes. Kihelyezett képzésre kérjen egyedi árajánlatot!)**

 

*Az ár tartalmazza a magyar nyelvű VDA 6.3 kötetet, tananyagot, hallgatói jegyzeteket, vizsgaanyagokat és a tanúsítványt.

*Az ár tartalmazza továbbá a közvetített szolgáltatást (délelőtti és délutáni frissítők, ebéd).

*Az ár NEM tartalmazza a szállásköltséget. Külön kérés esetén szívesen ajánlunk egy közelben lévő szállodát vagy panziót.

**Az ár tartalmazza a tanúsítványt.